691 904 119 kontakt@strattek.pl

Restrukturyzacja finansowa

usługi doradcze

Restrukturyzacja finansowa

Celem restrukturyzacji finansowej jest poprawienie parametrów finansowych firmy, w szczególności rentowności, zysku, obrotowości majątku, płynności finansowej oraz struktury kapitału. Restrukturyzacja finansowa może być prowadzona w celu zapewnienia firmie dalszego stabilnego funkcjonowania, ale także po to żeby podnieść jej wartość przed sprzedażą.

Opis usługi

Restrukturyzacja finansowa obejmuje szeroki zakres funkcjonowania firmy, prowadzona jest w obszarze kosztów i przychodów, majątku firmy oraz źródeł jego finansowania (kapitał własny oraz obcy), a także płynności finansowej. Restrukturyzację rozpoczynamy od przeprowadzenia kompleksowej analizy finansowej, która pomaga nam rozpoznać występujące w firmie obszary problemowe, aby następnie zaproponować właściwe rozwiązania.