691 904 119 kontakt@strattek.pl

Weryfikacja wiarygodności kontrahenta


Weryfikacja wiarygodności kontrahenta to usługa kierowana do firm działających w segmencie B2B, które dokonują sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Niezgodność terminu wydania towaru lub wykonania usługi oraz terminu zapłaty oznacza wzrost ryzyka powstania należności przeterminowanych lub nieściągalnych. Najlepszym sposobem ograniczenia tego ryzyka jest weryfikacja wiarygodności kontrahenta, która powinna być przeprowadzona przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Usługa w swoim podstawowym zakresie sprowadza się do weryfikacji baz dłużników w celu poszukiwania informacji o kontrahencie oraz oceny kondycji finansowej kontrahenta na podstawie danych finansowych jego firmy. W wariancie rozszerzonym usługa obejmuje również weryfikację w terenie oraz ocenę ogólnych warunków otoczenia w jakich działa odbiorca, które mogą mieć wpływ na jego przyszłą kondycję finansową. Weryfikacja wiarygodności kontrahenta powinna zostać przeprowadzona nie tylko na samym początku, ale także cyklicznie w trakcie bieżącej współpracy z kontrahentem.

Informacje

Zakres usługi

• sprawdzenie około 50 baz dłużników, • ocena kondycji finansowej kontrahenta na podstawie danych finansowych • ocen ogólnych warunków otoczenia w jakich działa odbiorca • weryfikacja w terenie

Korzyści dla Państwa firmy

• ograniczenie ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta, • zmniejszenie ryzyka powstania należności przeterminowanych, • poprawa płynności finansowej firmy, • zwiększenie poziomu środków pieniężnych firmy, • zwiększenie zasobu informacji o kontrahentach firmy, • oszczędność czasu

Ocena kondycji finansowej na podstawie danych finansowych kontrahenta, pozwala z wyprzedzeniem dostrzec problemy finansowe po stronie kontrahenta. Usługę weryfikacji wiarygodności kontrahenta można połączyć z usługą zarządzania należnościami.

Cennik usługi
Pakiet START
Idealny na start
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Opłata miesięczna 0 zł /m-c od 199 zł/m-c *
Opłata za weryfikację jednego kontrahenta od 199zł netto * od 169 zł netto *

* – ostateczna cena jest negocjowana indywidualnie

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)