691 904 119 kontakt@strattek.pl

Zajmujemy się opracowywaniem biznesplanów oraz teaserów inwestycyjnych pod potrzeby banków i innych instytucji finansowych, dotacji unijnych, inwestorów, a także na własne potrzeby Państwa firmy. Ceny są negocjowane z klientami i uzależnione od ilości stron oraz zakresu tematycznego i przeznaczenia opracowywanego dokumentu.

Sprawdź co oferujemy.

Z

Teaser inwestycyjny

To krótki dokument wzbogacony o elementy graficzne, który ma zainteresować potencjalnego inwestora planowanym przedsięwzięciem, projektem lub inwestycją i zachęcić go do podjęcia dalszych rozmów i negocjacji.
cena od: 390zł netto

Z

Skrócony biznesplan

Skrócony biznesplan (około 10-15 stron) jest przeznaczony zwykle dla instytucji finansującej. Skrócony biznesplan pozwala usystematyzować przyjęte założenia biznesowe oraz ułatwia ekonomiczną ocenę planowanego przedsięwzięcia.
cena od: 690zł netto

Z

Kompleksowy biznesplan

Kompleksowy biznesplan jest szczegółowy i obszerny. Zawiera opis przedsięwzięcia, plan techniczny, analizę finansową, analizę rentowności, plan finansowy, plan marketingowy oraz plan organizacyjny.
cena od: 2490zł netto

Opracowanie biznesplanu lub teasera inwestycyjnego – Zapytaj o ofertę

Napisz czy interesuje cię skrócony biznesplan, czy bardzo kompleksowy, a może potrzebny jest teaser inwestycyjny. Napisz czym zajmuje się lub czym będzie zajmowała się Twoja firma i jaki ma być zakres biznesplanu. Po otrzymaniu maila skontaktujemy się z Tobą.