691 904 119 kontakt@strattek.pl

Zestawienie rabatów


Rabaty wartościowe są naliczane od wartości opłaconej usługi powyżej 1000zł netto. Natomiast rabat procentowy jest doliczany od każdego poleconego klienta (za przekazanie tzw. leada). Rabaty można wykorzystać przy kolejnym zleceniu.

Sprawdź na jakich zasadach przyznajemy rabaty.

Rabaty wartościowe
Data Opis Wartość przyznanego (+)
/wykorzystanego (-) rabatu
Saldo końcowe
2016-07-12 Na podstawie faktur z 08.03.2016 oraz z 10.06.2016 + 121,60 PLN 121,60 PLN
2016-12-29 Na podstawie faktury z 28.10.2016 + 29,48 PLN 151,08 PLN
Rabaty procentowe
Data Opis Wartość procentowa rabatu

Firma

APVACUUM Sp. z o.o.