691 904 119 kontakt@strattek.pl

Zestawienie rabatów


Rabaty wartościowe są naliczane od wartości opłaconej usługi powyżej 1000zł netto. Natomiast rabat procentowy jest doliczany od każdego poleconego klienta (za przekazanie tzw. leada). Rabaty można wykorzystać przy kolejnym zleceniu.

Sprawdź na jakich zasadach przyznajemy rabaty.

Przyznane rabaty wartościowe
Data Opis Wartość przyznanego (+)
/wykorzystanego (-) rabatu
Saldo końcowe
2016-02-11 Dotacja – faktura nr 230,00 PLN 230,00 PLN
2016-02-15 Dotacja – faktura nr 300,00 PLN 530,00 PLN
Przyznane rabaty procentowe
Data Opis Wartość procentowa rabatu
2016-02-11 Przekazany lead do firmy ABC 4%
2016-02-15 Przekazany lead do firmy JPG 5%

Firma

AAAAAAAAAA