691 904 119 strattek@poczta.pl

Opracowanie dokumentacji


Dokumentacja cen transferowych
Przygotowanie biznesplanu firmy
• Opracowanie studium wykonalności.
Teaser inwestycyjny
Przygotowanie planu rozwoju eksportu
• Opracowanie modelu biznesowego.
• Opracowanie polityki zarządzania należnościami.