691 904 119 strattek@poczta.pl

Poszukiwanie odbiorców na rynkach zagranicznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria)


Oferta jest skierowana do polskich firm zainteresowanych wprowadzeniem swoich produktów lub usług na rynki niemieckojęzyczne, a także do firm, które już operują na tych rynkach, ale ciągle poszukują nowych odbiorców. Rynki niemieckojęzyczne, do których zaliczamy Niemcy, Austrię i Szwajcarię to około 100 mln potencjalnych konsumentów, a łączna wartość gospodarek tych krajów dziewięciokrotnie przewyższa wartość PKB Polski.
Znajdziemy dla Państwa firmy nowych odbiorców, przedstawimy im ofertę produktową oraz poprowadzimy rozmowy biznesowe w Państwa imieniu. Dzięki temu Państwa firma otrzyma kontakty do zweryfikowanych zagranicznych partnerów biznesowych, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą produktową firmy. Przeprowadzimy również negocjacje aż do nawiązania relacji handlowych, podpisania umowy lub pozyskania zlecenia od nowego odbiorcy.
Oprócz poszukiwania nowych odbiorców, oferujemy również bieżącą obsługę sprzedaży eksportowej Państwa firmy w ramach usługi outsourcingu eksportu.

Korzyści

• Wzrost wartości sprzedaży eksportowej firmy
• Zwiększenie elastyczności kosztów sprzedaży eksportowej dzięki zastosowaniu prowizyjnego modelu rozliczeń
• Obniżenie kosztów stałych sprzedaży eksportowej
• Możliwość dostarczania produktow i usług na rynek kilkakrotnie większy niż rynek polski

Niemcy

Rynek niemiecki jest bardzo interesujący dla polskich eksporterów z racji swojej wielkości oraz rosnącego zapotrzebowania na towary i usługi. W Niemczech mieszka ponad 80 mln osób, a jednocześnie PKB na głowę mieszkańca (per capita) jest znacznie większy niż PKB per capita dla Polski. Te dwa czynniki łącznie sprawiają, że gospodarka Niemiec jest siedmiokrotnie większa od gospodarki Polski, a rynek znacznie bardziej chłonny niż nasz rynek krajowy. Niemcy są dla polskich firm zarówno największym rynkiem eksportowym (około 25% polskiego eksportu jest kierowane na rynek niemiecki) jak i największym importerem (ponad 20% polskiego importu pochodzi z Niemiec). Polska jest wśród 10-ciu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.

Co najczęściej eksportujemy do Niemiec?
maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, sprzęt AGD, elektronika, metale nieszlachetne, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, drewno i wyroby z drewna, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, artykuły chemiczne, tworzywa sztuczne, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów, łodzie, statki, złom, stal i aluminium

Do perspektywicznych branż dla polskiego eksportu na rynek niemiecki można zaliczyć: artykuły rolno – spożywcze, meble i akcesoria meblowe (meble tapicerskie), artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, przybory i narzędzia jednorazowe, odzież medyczną i szkło laboratoryjne, artykuły ogrodnicze oraz usługi (w tym usługi medyczne), technologie cyfrowe i systemy informatyczne.

Zakres usługi

• Nawiązanie relacji biznesowych z nowymi odbiorcami zagranicznymi
• Przedstawienie nowym klientom oferty Państwa firmy
• Prowadzenie rozmów handlowych
• Negocjowanie umów i warunków współpracy z nowymi odbiorcami
• Planowanie i raportowanie sprzedaży do nowych odbiorców

Usługi dodatkowe

• Wsparcie w wyborze właściwej oferty asortymentowej
• Weryfikacja wiarygodności nowego odbiorcy zagranicznego

Austria

Austria to jeden z mniejszych krajów Europy, ale jednocześnie trzecie najbogatsze państwo Unii Europejskiej oraz szóste najbogatsze państwo Europy. W Austrii mieszka około 8,6 mln osób, ale pod względem wartości PKB, gospodarka Austrii jest porównywalnej wielkości co gospodarka Polski. Na rynek austriacki jest kierowane około 2% polskiego eksportu i mniej więcej taki sam jest udział Austrii w polskim imporcie.

Co najczęściej eksportujemy do Austrii?
meble i akcesoria do mebli, samochody dostawcze, samochody osobowe, traktory, części do samochodów, bielizna pościelowa, przetwory z owoców i warzyw, owoce i inne artykuły rolno – spożywcze, plastik i wyroby z plastiku, części do maszyn i aparatury technicznej, kotły i urządzenia mechaniczne, paliwa mineralne, oleje mineralne, środki dezynfekcji, miedź

Set of european watercolor flags, nine vector iconsSzwajcaria

Małe potrafi być atrakcyjne, a na pewno tak jest w przypadku Szwajcarii, która jest jednym z najmniejszych krajów w Europie, a jednocześnie trzecim najbogatszym krajem w Europie i jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata pod względem PKB na jednego mieszkańca. Populacja Szwajcarii liczy zaledwie 8,3 mln osób, ale mimo relatywnie małej liczby mieszkańców gospodarka Szwajcarii jest o połowę większa od gospodarki Polski. Na rynek szwajcarski jest kierowane około 1% polskiego eksportu i mniej więcej taki sam jest udział Szwajcarii w polskim imporcie.

Co najczęściej eksportujemy do Szwajcarii?
maszyny, sprzęt elektrotechniczny, samochody osobowe, wyroby metalowe, meble, akumulatory, kable, transformatory, odzież

Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców przetworzonych.

wykrzyknikW pakiecie korzystniej

Firmom, które zlecą nam bieżącą obsługę sprzedaży eksportowej, oferujemy korzystniejsze warunki płatności, rozliczeń i brak opłat stałych za usługę poszukiwania odbiorców na rynkach zagranicznych. Oferta pakietowa obejmuje również sporządzanie comiesięcznych profesjonalnych analizy sprzedaży, które ułatwią Państwu ocenę efektów sprzedażowych.

Sposoby internacjonalizacji

Eksport pośredni Eksport bezpośredni Eksport kooperacyjny
• prowizyjny dom eksportowy
• broker eksportowo- importowy
• biuro eksportowe
• przedsiębiorstwo handlu międzynarodowego
• przez własne przedstawicielstwo
• przez agenta zagranicznego
• przez dystrybutora zagranicznego
• przez własną sieć dystrybucji
• konsorcja eksportowe
• piggybacking

Czym jest piggybacking?

Piggyback oznacza „na barana”. Piggybacking to forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji. Partnerem w piggybackingu jest często większy i bardziej umiędzynarodowiony podmiot, którego asortyment nie konkuruje (a często jest komplementarny) z firmą, z którą dokonuje współpracy. Piggybacking ma zwykle charakter przejściowy i stanowi bardziej szczególny wariant strategii dystrybucji.

Cennik

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Opłata miesięczna od 299 zł netto/m-c * od 490 zł netto/m-c * od 790 zł netto/m-c * od 0 zł netto/m-c *
Prowizja od wartości sprzedaży netto ** 6-9% * 2-6% * 0,2-4% * Od 0 % *

* – prowizja i opłata miesięczna są ustalane indywidualnie z klientem
** – prowizja jest naliczana od sprzedaży zrealizowanej do nowego odbiorcy w ciągu pierwszych 12-18 miesięcy (w zależności od uzgodnień)

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)