691 904 119 strattek@poczta.pl

Poszukiwanie odbiorców na rynkach zagranicznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria)


Dla kogo?

Oferta jest kierowana do klientów korzystających już z naszej oferty obsługi sprzedaży na rynkach niemieckojęzycznych lub na rynku polskim i działających w segmencie B2B. Usługa polega na wyszukaniu dla Państwa firmy odbiorców na rynkach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria), którym zostanie przedstawiona oferta Państwa firmy.

Rynki niemieckojęzyczne, do których zaliczamy Niemcy, Austrię i Szwajcarię to około 100 mln potencjalnych konsumentów, a łączna wartość gospodarek tych krajów dziewięciokrotnie przewyższa wartość PKB Polski.

Oferta

Podstawowy zakres usługi

• Nawiązanie relacji biznesowych z nowymi odbiorcami zagranicznymi
• Przedstawienie nowym klientom oferty Państwa firmy
• Przekazanie leada sprzedażowego

Rozszerzony zakres usługi

• Wsparcie w wyborze właściwej oferty asortymentowej
• Weryfikacja wiarygodności nowego odbiorcy zagranicznego
• Prowadzenie rozmów handlowych
• Negocjowanie umów i warunków współpracy z nowymi odbiorcami
• Planowanie sprzedaży
• Raportowanie sprzedaży

Cennik usługi

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena za leada 290 zł netto Do uzgodnienia
Podstawowy zakres usługi TAK TAK
Rozszerzony zakres usługi NIE TAK
Czasochłonność pozyskania leada mała dowolna

Niemcy

Rynek niemiecki jest bardzo interesujący dla polskich eksporterów z racji swojej wielkości oraz rosnącego zapotrzebowania na towary i usługi. W Niemczech mieszka ponad 80 mln osób, a jednocześnie PKB na głowę mieszkańca (per capita) jest znacznie większy niż PKB per capita dla Polski. Te dwa czynniki łącznie sprawiają, że gospodarka Niemiec jest siedmiokrotnie większa od gospodarki Polski, a rynek znacznie bardziej chłonny niż nasz rynek krajowy. Niemcy są dla polskich firm zarówno największym rynkiem eksportowym (około 25% polskiego eksportu jest kierowane na rynek niemiecki) jak i największym importerem (ponad 20% polskiego importu pochodzi z Niemiec). Polska jest wśród 10-ciu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.

Co najczęściej eksportujemy do Niemiec?
maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, sprzęt AGD, elektronika, metale nieszlachetne, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, drewno i wyroby z drewna, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, artykuły chemiczne, tworzywa sztuczne, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów, łodzie, statki, złom, stal i aluminium

Do perspektywicznych branż dla polskiego eksportu na rynek niemiecki można zaliczyć: artykuły rolno – spożywcze, meble i akcesoria meblowe (meble tapicerskie), artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, przybory i narzędzia jednorazowe, odzież medyczną i szkło laboratoryjne, artykuły ogrodnicze oraz usługi (w tym usługi medyczne), technologie cyfrowe i systemy informatyczne.

Ubezpieczenia dla firm

Majątek firmy, pojazdy, assistance i OC firmy, ubezpieczenie w transporcie i inne

Austria

Austria to jeden z mniejszych krajów Europy, ale jednocześnie trzecie najbogatsze państwo Unii Europejskiej oraz szóste najbogatsze państwo Europy. W Austrii mieszka około 8,6 mln osób, ale pod względem wartości PKB, gospodarka Austrii jest porównywalnej wielkości co gospodarka Polski. Na rynek austriacki jest kierowane około 2% polskiego eksportu i mniej więcej taki sam jest udział Austrii w polskim imporcie.

Co najczęściej eksportujemy do Austrii?
meble i akcesoria do mebli, samochody dostawcze, samochody osobowe, traktory, części do samochodów, bielizna pościelowa, przetwory z owoców i warzyw, owoce i inne artykuły rolno – spożywcze, plastik i wyroby z plastiku, części do maszyn i aparatury technicznej, kotły i urządzenia mechaniczne, paliwa mineralne, oleje mineralne, środki dezynfekcji, miedź

Set of european watercolor flags, nine vector iconsSzwajcaria

Małe potrafi być atrakcyjne, a na pewno tak jest w przypadku Szwajcarii, która jest jednym z najmniejszych krajów w Europie, a jednocześnie trzecim najbogatszym krajem w Europie i jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata pod względem PKB na jednego mieszkańca. Populacja Szwajcarii liczy zaledwie 8,3 mln osób, ale mimo relatywnie małej liczby mieszkańców gospodarka Szwajcarii jest o połowę większa od gospodarki Polski. Na rynek szwajcarski jest kierowane około 1% polskiego eksportu i mniej więcej taki sam jest udział Szwajcarii w polskim imporcie.

Co najczęściej eksportujemy do Szwajcarii?
maszyny, sprzęt elektrotechniczny, samochody osobowe, wyroby metalowe, meble, akumulatory, kable, transformatory, odzież

Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców przetworzonych.

W pakiecie korzystniej

Oferta pakietowa obejmuje sporządzanie comiesięcznych profesjonalnych analizy sprzedaży, które ułatwią Państwu ocenę efektów sprzedażowych.

Sposoby internacjonalizacji

Eksport pośredni Eksport bezpośredni Eksport kooperacyjny
• prowizyjny dom eksportowy
• broker eksportowo- importowy
• biuro eksportowe
• przedsiębiorstwo handlu międzynarodowego
• przez własne przedstawicielstwo
• przez agenta zagranicznego
• przez dystrybutora zagranicznego
• przez własną sieć dystrybucji
• konsorcja eksportowe
• piggybacking

Czym jest piggybacking?

Piggyback oznacza „na barana”. Piggybacking to forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji. Partnerem w piggybackingu jest często większy i bardziej umiędzynarodowiony podmiot, którego asortyment nie konkuruje (a często jest komplementarny) z firmą, z którą dokonuje współpracy. Piggybacking ma zwykle charakter przejściowy i stanowi bardziej szczególny wariant strategii dystrybucji.