691 904 119 strattek@poczta.pl

Pakiet usług


Usługi wchodzące w skład pakietu usług

• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE
• Rozliczanie projektów unijnych
• Analizy biznesowye
• Analiza finansowa
• Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
• Analiza rynku
• Analiza przychodów, analiza sprzedaży
• Analiza kosztów firmy
• Analiza danych ekonomicznych
• Analiza opłacalności ofert
• Opracowanie wniosku o pożyczkę, kredyt itp.
• Przygotowanie biznesplanu

Pakiet usług to oferta przewidziana dla klientów, którzy regularnie korzystają lub zamierzają korzystać z różnych usług z naszej oferty. W ramach pakietu usług gwarantujemy Państwu określoną miesięczną liczbę godzin naszej pracy, które w zależności od Państwa potrzeb można przeznaczyć na dowolne usługi wchodzące w skład pakietu usług. Niewykorzystane w danym miesiącu godziny przechodzą na kolejny miesiąc. Usługi w pakiecie to większa elastyczność.

Usługi wchodzące w skład pakietu usług

• Opracowanie studium wykonalności
• Opracowanie teasera inwestycyjnego
• Przygotowanie planu rozwoju eksportu
• Opracowanie modelu biznesowego
• Program lojalnościowy dla firmy
• Opracowanie polityki zarządzania należnościami
• Negocjacje
• Poszukiwanie odbiorców na rynkach zagranicznych
• Obsługa sprzedaży eksportowej
• Poszukiwanie klientów na rynku polskim
• Obsługa sprzedaży na rynku polskim
• Budowanie relacji z klientami
• Zarządzanie należnościami
• Zarządzanie płynnością finansową
• Zarządzanie faktoringiem
• Weryfikacja wiarygodności kontrahenta
• Optymalizacja zapasów magazynowych
• Restrukturyzacja zadłużenia

wykrzyknikPakiet MAX-dla wymagających

Wybierając pakiet MAX Państwa firma otrzymuje gwarantowane 30 godzin naszej pracy w miesiącu, a jako dodatek do pakietu oferujemy gratis usługę opracowywania wniosków o kredyt oraz usługę zarządzania faktoringiem. Czas pracy przeznaczony na usługi dodatkowe nie jest wliczany do limitu godzin. Firmom, które zdecydują się dodatkowo na zawarcie za naszym pośrednictwem polisy ubezpieczeniowej, oferujemy korzystniejsze warunki płatności i rozliczeń pakietu MAX. Cena pakietu MAX: od 1350zł netto/m-c.

Pakiet START
Idealny na start
Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Opłata miesięczna 299 zł netto* 599 zł netto** 899 zł netto*** do negocjacji

* – gwarantowane 5h usług miesięcznie, ** – gwarantowane 11h usług miesięcznie, *** – gwarantowane 18h usług miesięcznie

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)