691 904 119 strattek@poczta.pl

Analizy biznesowe – usługi analityczne dla firm


Szybko zmieniające się otoczenie ekonomiczne, technologiczne i polityczno-prawne sprawia, że informacja staje się szczególnie istotną kategorią zasobów przedsiębiorstwa. Na rynku coraz częściej wygrywają firmy, które potrafią nie tylko gromadzić dane, ale również te dane odpowiednio analizować, selekcjonować, grupować, porównywać i łączyć, ponieważ tylko dane odpowiednio przetworzone stają się cenną dla firmy informacją.

Oferta jest adresowana jest m.in. do firm, które:

• chcą dokładniej przeanalizować konkretny obszar/zagadnienie lub,
• potrzebują na stałe wsparcia analityka lub,
• używają oprogramowania do analiz w obszarze finansów, ale z programu nie uzyskują odpowiedzi na wszystkie pytania problemowe (np. te dotyczące przyczyn spadku zysków) i w związku z tym potrzebują wsparcia analityka

Co możemy zaoferować firmom, które na co dzień korzystają z oprogramowania do analiz w obszarze finansów?

Używając na co dzień oprogramowania do analiz, Zarząd firmy może na pewno bardzo szybko dowiedzieć się jak w kolejnych okresach zmieniała się sprzedaż, zyski, wartości wskaźników KPI, wartości wskaźników płynności itp. , jednak udostępniane dane przeważnie nie dają odpowiedzi na pytanie co właściwie wpłynęło na te zmiany. Dlaczego zysk spadł, albo dlaczego wskaźniki płynności pogorszyły się? Znalezienie odpowiedzi na tę pytania wymaga dodatkowej pracy analityka.


Przykładowa analiza finansowa firmy

Analiza jest przykładem rozbudowanej finansowej. Zawiera m.in. analizę wyniku finansowego, analizę progu rentowności, analizę dźwigni finansowej, analizę wskaźników płynności finansowej oraz rentowności, a także analizę przepływu kapitałów. (pobierz przykład)

Zakres usługi obejmuje między innymi:

• analizy finansowe
• analizy dla zarządu i osób decyzyjnych w firmie
• analizy kosztów firmy
• analizy przychodów
• analizy należności
• opracowanie wskaźników KPI
• analiza wskaźników KPI
• analiza danych porównawczych dla cen transferowych
• ocena zdolności kredytowej kontrahentów
• analizy w zakresie cen surowców produkcyjnych
• analizy danych ekonomicznych
• analizy instrumentów finansowych, z których firma korzysta lub planuje skorzystać w tym analizy opłacalności takich instrumentów
• analizy opłacalności ofert
• analizy opłacalności decyzji biznesowych
• analizy ekonomiczne dotyczące określonych obszarów funkcjonowania firmy
• analizy opłacalności projektów inwestycyjnych

Opracowywanie analiz biznesowych wymaga umiejętności łączenia wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych firmy oraz syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie, a niejednokrotnie także zdolności matematycznych. Analiza biznesowa pozwala ocenić sytuację firmy z uwzględnieniem konkurencji, dostawców i odbiorców, a także realiów rynkowych i finansów firmy. Analizy biznesowe dostarczają wiedzy na temat potencjału rynkowego Państwa firmy, jej sytuacji finansowej, a także otoczenia biznesowego firmy oraz jej zasobów materialnych i niematerialnych w celu identyfikacji źródeł przewagi konkurencyjnej.

Przykładowa analiza opłacalności rabatu od dostawcy pokazuje na podstawie obliczeń, czy proponowany przez odbiorcę rabat będzie opłacalny, jeżeli jednocześnie wzrośnie liczba reklamacji wyrobów gotowych.

Analiza stanowi porównanie przykładowej oferty kredytu i oferty faktoringu. Wyliczenia zawarte w analizie pokazują, która z ofert jest bardziej opłacalna i pod jakimi warunkami.

Cennik

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena za analizy biznesowe Do uzgodnienia*

* – ostateczna cena jest negocjowana indywidualnie, możliwa współpraca w modelu rozliczeń za konkretne zlecenie jak i w modelu rozliczeń comiesięcznych (abonamentowych)

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)

Oferujemy

• pracę w aplikacji do analiz online
• pracę w arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel lub podobnym
• pracę na bazach danych Ms Access lub podobnych
• pracę w środowisku Visual Basic (VBA)
• obliczenia statystyczne
• obliczenia z zakresu matematyki finansowej
• znajomość zasad rachunkowości
• znajomość analizy finansowej

Nowym klientom przed rozpoczęciem stałej współpracy oferujemy wykonanie jednej prostej analizy próbnej.